Installatie van Arch linux op de Raspberry PI IIB

Posted on: za, 09/30/2017 - 22:35 By: tom

Met NOOBS kan je perfect een versie van Debian draaien op de Raspberry PI. Het is zelfs de perfecte intro tot de Raspberry PI. Vanuit een technisch standpunt is NOOBS helemaal niet zo interessant. Zelf gebruik ik Linux al jaren, maar een installatie van Arch Linux leek alttijd al complex en veraf. Vooral de tijd die je steekt in de installatie en het beslag op je PC hebben me altijd weerhouden.

De Raspberry PI biedt echter de gelegenheid om wat te experimenteren.  Omdat een kale installatie van Arch Linux alleen leidt tot een command promt en dit weinig aantrekkelijk is, geef ik hier een korte handleiding voor de installatie van lxde, een grafische omgeving.

De installatie van Arch Linux op een SD kaart en de installatie van Arch Linux als kernel staat perfect beschreven in de Wiki van Arch Linux.  

Als dit is uitgevoerd, heb je een prompt en de in de wiki opgenomen usernaam en paswoord voor "root".

Inloggen onder root kan je steeds met "su".  Onder root kan je in dit geval best een aantal aanpassingen uitvoeren.  Houd er rekening mee dat standaard het toetsenbord ingesteld is op Querty.

Het eerste dat je best doet is het toetsenbord juist zetten naar Belgisch :  "loadkeys be-latin1".

Vervolgens moet je de installatie updaten : " pacman -Syu"

Vervolgens moet je de regio instellen waar je woont.  Dit doe je door het volgende commando in te geven:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime.

Er is een hulpprogramma voor het aanmaken van een aantal bestanden : "locale-gen".  Zelf gebruik ik graag de toepassing nano om bestanden te editeren.

nano /etc/locale.conf

LANG=en_us.UTF-8

 

nano /etc/vconsole.conf

KEYMAP=be_latin1

 

vconsole.conf zorgt evoor dat het toetsenbord juist staat de volgende keer dat je opstart.

 

nano /etc/hostname

myhostname - > dit kan je naar eigen goeddunken een betekenis geven.

 

Tot hier is Arch Linux geïnstalleerd voor een standaard installatie van een Belgische computer.

We starten nu met het opzetten van een grafische omgeving.

 

We hebben nu een display server nodig en een display manager.  Als display server kies ik voor xorg.  De display manager is lxdm.

 

We geven nu de volgende commando's in:

  • pacman -S xf86-video-fbturbo-git
  • pacman -S xorg-server
  • pacman -S lxdm
  • pacman -S xorg-xinit ( levert startx en xinit)
  • pacman -S xterm ( terminal emulator voor X-window)
  • pacman -S lxsession
  • pacman -S openbox
  • pacman -S lxde-common
  • pacman -S lxde

Vervolgens maken we een bestand aan ".initrc" in de home directory.

 

Dit kan bijvoorbeeld met nano : nano .initrc

geef vervolgens "exec lxde" in.

reboot de volledige omgeving.

Geef op de prompt het commando "startx" in en als alles goed gaat start lxde op.

 

Het toetsenbord staat vermoedelijk nu verkeerd.  Dit kan worden aangepast met het commando:

localectl --no-convert set-x11-keymap be